Inclusiecriteria  

 • Posttraumatische stressstoornis 

Exclusiecriteria 

 • Aanpassingsstoornissen 
 • Acute stress stoornis 

Behandeling 

 • EMDR 
 • (Narratieve) Exposure therapie 
 • Farmacotherapie 
 • Systeemtherapie 
 • Imaginaire rescripting 
 • Contextuele therapie 
 • Steunend-structurerend contact 
 • VERS, individueel en groep 
 • COMET, individueel en groep 
 • Pastorale gesprekken