Te verwachten resultaat bij ontslag
Herstel is in gang gezet op vier levensgebieden:

1. Zichzelf

 • Clean of stabiel m.b.v. medicatie (i.g.v. verslaving)
 • Vastgestelde classificatie(s) en inzicht in valkuilen / kwetsbaarheden en coping, en een plan van aanpak
 • Farmacotherapie is geëvalueerd en/of opgestart
 • Vervolgbehandeling is georganiseerd

2. De ander

 • Het systeem van cliënt is betrokken bij de behandeling. Waar mogelijk is relatieherstel in gang gezet
 • Waar mogelijk is opbouw en/of uitbreiding van het netwerk in gang gezet
 • Het systeem van de cliënt is betrokken bij het terugvalpreventie en/of signaleringsplan

3. Leefomgeving

 • Op het gebied van financiën, administratie, huisvesting, e.d. is materiële hulpverlening ingezet en is het vervolg duidelijk (indien geïndiceerd)
 • Oriëntatie op dag invulling (hobby/werk) is in gang gezet

4. Zingeving

 • Zicht op eigen waarden en wat hem/haar drijft en hoe hij/zij hier vorm aan kan geven in het eigen bestaan
 • Herstel van en/of verdieping in persoonlijke relatie met God (alleen als de cliënt dit wenst)