Dit loopt sterk uiteen per cliënt. In grote lijnen verwachten we herstel in de 4 relaties: 

  1. Relatie met jezelf: kinderen/jongeren zitten goed in hun vel, weten wat ze van zichzelf kunnen verwachten, hebben een realistisch zelfbeeld, ontwikkelen zich op hun eigen niveau.
  2. Relatie met anderen: relaties tussen ouders en kinderen zijn positief, gezinsrelaties zijn hersteld, ouders kennen de behoeften en grenzen van hun kind en weten hierop af te stemmen. 
  3. Relatie met zingeving: kinderen, jongeren en ouders zijn gestimuleerd om zich bezig te houden met zingevingsvraagstukken, zij halen hoop en steun uit hun geloof.
  4. Relatie met de leefomgeving: kinderen en jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.