Bij ontslag van de kliniek zijn jongeren zodanig hersteld dat zij in staat zijn weer thuis of in een pleeggezin/opvang te wonen en hun behandeling op deeltijd of polikliniek te vervolgen. . Dit houdt in grote lijnen in voor het herstel in de 4 relaties:

  1. Relatie met jezelf: jongeren kunnen een signaleringsplan hanteren, zijn clean, hebben grip op suïcidale gedachten en grip op drang tot zelfdestructief gedrag.
  2. Relatie met anderen: jongeren en ouders zijn nader tot elkaar gekomen, ouders stemmen af op de behoeften van hun kind, in het gezin is er voldoende rust om de zorg weer aan te kunnen.
  3. Relatie met de leefomgeving: jongeren groeien in het op verantwoorde wijze omgaan met telefoon, internet, sociale media en geld.
  4. Relatie met zingeving: jongeren zijn geprikkeld om na te denken over zingevingsvraagstukken.