Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Depressieve stoornis (door middel) 
 • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 
 • Premenstruele stemmingsstoornis 
 • Bipolaire stoornis 

Exclusiecriteria 

 • Acute suïcidaliteit 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Steunend-structurerende gesprekken 
 • Farmacotherapie 
 • Interpersoonlijke psychotherapie 
 • Systeemtherapie 
 • Contextuele therapie 
 • COMET, individueel en groep 
 • MBT  
 • Psycho educatie (client en systeem) 
 • Pastorale gesprekken