Inclusiecriteria (licht, matig) 

 • Depressieve stoornis (door middel) 
 • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie) 
 • Premenstruele stemmingsstoornis 
 • Bipolaire stemmingsstoornis (tijdelijk niet) 

Exclusiecriteria 

 • Acute suicidaliteit 
 • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Steunend-structurerende gesprekken 
 • Farmacotherapie 
 • Interpersoonlijke psychotherapie 
 • Systeemtherapie 
 • Contextuele therapie