Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

 • Depressieve stoornis (door middel)
 • Persisterende depressieve stoornis (dysthymie)
 • Premenstruele stemmingsstoornis

Exclusiecriteria

 • Acute su├»cidaliteit
 • BOPZ maatregel in recente voorgeschiedenis
 • Bipolaire stemmingsstoornis

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Steunend-structurerende gesprekken
 • Farmacotherapie
 • Systeemtherapie
 • Steunend-structurerend contact
 • Psychotherapie is ook een mogelijkheid voor behandeling bij de verschillende hierboven genoemde stoornissen bij terugval na meerdere gepoogde behandelingen