Inclusiecriteria

 • Insomniastoornis
 • Hypersomnolentiestoornis
 • Non-remslaap-arousalstoornissen
 • Nachtmerriestoornis
 • Remslaapgedragsstoornis
 • Rustelozebenensyndroom
 • Slaapstoornis door een middel/ medicatie
 • Andere gespecificeerde insomniastoornis
 • Ongespecificeerde insomniastoornis
 • Andere gespecificeerde hypersomnialentiestoornis
 • Ongespecificeerde hypersomnialentiestoornis

Exclusiecriteria

 • Narcolepsie
 • Obstructieve-slaapapneu-/ hypopneussyndroom
 • Slaapgerelateerde hypoventilatie
 • Circadianeritme-slaap-waakstoornis
 • Andere gespecificeerde slaap-waakstoornis
 • Ongespecificeerde slaap-waakstoornis

Behandeling

 • Slaaptraining, CGT en faramcotherapie
 • Detox, steunend/structurerend