Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel) 
  • Waanstoornis 

Exclusiecriteria 

  • Katatonie 

Behandeling 

  • Farmacotherapie 
  • CRA 
  • Steunende structurerende gesprekken  
  • Psycho educatie (cliënt en systeem)