Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Kortdurende psychotische stoornis  
  • Waanstoornis 

Exclusiecriteria 

  • Schizofreniforme stoornis 
  • Schizofrenie  
  • Schizoaffectieve stoornis 
  • Katatonie 

Behandeling 

  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact