Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Kortdurende psychotische stoornis (door middel)
  • Waanstoornis
  • Schizotypische (persoonlijkheids)stoornis
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizofrenie
  • Katatonie
  • Schizoaffectieve stoornis

Exclusiecriteria
x

Behandeling
x