Inclusiecriteria

 • Waanstoornis
 • Kortdurende psychotische stoornis (door middel/ medicatie)
 • Kortdurende psychotische stoornis
 • Schizofreniforme stoornis
 • Schizofrenie
 • Schizoaffectieve stoornis

Exclusiecriteria

 • Psychotische stoornis door somatische aandoening
 • Katatonie
 • Katatone stoornis door somatische aandoening
 • Ongespecificeerde katonie
 • Andere gespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis
 • Ongespecificeerde schizofreniespectrum- of andere psychotische stoornis

Behandeling

 • Farmacotherapie, psycho-educatie
 • Farmacotherapie, kliniek, psycho-educatie, VPK spreekuur
 • Farmacotherapie, steunend en structurerend, psycho-educatie.
 • Farmacotherapie, psycho-educatie, steunend en structurerend, MW