Inclusiecriteria (licht, matig)

 • Kortdurende psychotische stoornis (door middel)
 • Waanstoornis

Exclusiecriteria

 • Schizotypische (persoonlijkheids)stoornis
 • Schizofreniforme stoornis
 • Katatonie
 • Schizofrenie
 • Schizoaffectieve stoornis
 • Geen crisisgevoelige patiĆ«nten. Geen BOPZ maatregel. Geen outreachend werk

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Steun en structurerend contact
 • Farmacotherapie