• Acute automutilatie;
  • Acute su├»cidaliteit;
  • Autisme spectrumproblematiek (ASS) waarbij ontregeling vanwege de klinische setting te verwachten valt;
  • Ernstige somatische problematiek;
  • Langdurige intensieve behandelvoorgeschiedenis met meerdere (langer durende) klinische opnames (>5) zonder succes;
  • IQ <75;
  • BMI <16;
  • Ontbreken van huisvesting aansluitend aan opname.