Inclusiecriteria 

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft) 

Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

Behandeling 

  • Systeemtherapie 
  • Relatietherapie 
  • Gezinsdiagnostiek