Inclusiecriteria (licht, matig)

  • Relatietherapie / systeemtherapie (alleen als één van beide partners een DSM-V diagnose heeft)

Exclusiecriteria

  • Niet van toepassing

Behandeling

  • Systeemtherapie
  • EFT
  • Gezinsdiagnostiek
  • Kortdurende gezinsdialoog therapie