Inclusiecriteria 

  • Psychodiagnostiek 

Exclusiecriteria 

  • Geen neuropsychologisch onderzoek 

Behandeling 

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid) 
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek 
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD 
  • Psychiatrisch onderzoek