Inclusiecriteria

  • Psychodiagnostiek

Exclusiecriteria

  • Geen neuropsychologisch onderzoek

Behandeling

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid)
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD