Inclusiecriteria

  • Psychodiagnostiek

Exclusiecriteria

  • Beperkt neuropsychologisch onderzoek
  • Geen complexe ASS problematiek, dan naar derdelijns instelling verwijzen

Behandeling

  • Classificerende diagnostiek (zowel op klachtniveau als op niveau van persoonlijkheid)
  • Beschrijvende persoonlijkheidsdiagnostiek
  • Diagnostiek naar cognitief vermogen
  • Diagnostiek naar autisme spectrum stoornis/ADHD