Inclusiecriteria (licht, matig) 

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis (trekken van) 
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis 
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis 
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 

Exclusiecriteria 

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
 • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 
 • Zwaar delinquent gedrag 
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis 

Behandeling* 

 • Psychotherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
 • Schematherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
 • Clientgerichte psychotherapie 
 • Steunend-structurerend contact 
 • Systeemtherapie 
 • Farmacotherapie 
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Contextuele therapie 
 • VERS (Vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis) beperkt aanbod individueel 

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.