Inclusiecriteria (licht, matig) 

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis 
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis (trekken van) 
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis 
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis 
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis 
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis 
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis 
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis 
 • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis 

Exclusiecriteria 

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis 
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis 
 • Zwaar delinquent gedrag 
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Behandeling* 

 • Psychotherapie individueel (zeer beperkt aanbod) 
 • Schematherapie individueel  
 • Clientgerichte psychotherapie 
 • Steunend-structurerend contact 
 • Systeemtherapie 
 • Farmacotherapie 
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy) 
 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Contextuele therapie 
 • VERS (Vaardigheidstraining emotieregulatiestoornis) ook aanbod individueel

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat client lang moet wachten op behandeling.