Inclusiecriteria (licht, matig)

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis

Exclusiecriteria

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
 • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Behandeling*

 • (kortdurende) Psychodynamische psychotherapie individueel of in groepsverband
 • Schematherapie individueel of in groepsverband
 • Clientgerichte psychotherapie
 • Steunend-structurerend contact
 • Systeemtherapie
 • Farmacotherapie

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de cliënt betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat cliënt lang moet wachten op behandeling.