Inclusiecriteria (licht, matig)

 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • Histrionische persoonlijkheidsstoornis
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis
 • Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis
 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 • Andere gespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Exclusiecriteria

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis
 • Ongespecificeerde persoonlijkheidsstoornis

Behandeling*

 • (Kortdurende) psychodynamische psychotherapie individueel of in groepsverband
 • Schematherapie individueel of in groepsverband
 • Cliëntgerichte psychotherapie
 • Steunend-structurerend contact
 • Systeemtherapie
 • Farmacotherapie

*BEPERKTE BEHANDELING: de beperking houdt in dat we maar een klein aantal behandelingen per jaar kunnen uitvoeren. Dit kan voor de client betekenen dat een verwijzing vanuit de huisarts toch wordt afgewezen of dat client lang moet wachten op behandeling.