De detoxkliniek biedt plaats aan cliënten die in behandeling zijn bij de verslavingszorg en in aanmerking komen voor een klinische detoxificatie (conform richtlijn detoxificatie van psychoactieve middelen 2017).

Contra-indicaties voor opname op Crosspoint zijn:

  • GHB afhankelijkheid;
  • IBS maatregel;
  • Acuut psychiatrisch toestandsbeeld.