Bij jongeren die worden opgenomen op de afdeling Optimist-2 is er sprake van psychiatrische problematiek (vaak: ASS, ADHD, gedragsstoornissen en/of persoonlijkheidsproblematiek) in combinatie met verslavingsproblematiek. Hierbij kan het gaan om zowel een middelenverslaving (alcohol, drugs, roken) als een gedragsverslaving (gamen, porno kijken). Bij veel van deze jongeren is de persoonlijkheidsontwikkeling bedreigd en worden vroege kenmerken van cluster-B en C persoonlijkheidsproblematiek gezien. De ernst van de problematiek is dermate dat poliklinische en/of deeltijdbehandeling onvoldoende effect heeft gehad. In alle gevallen is er sprake van een stagnerend functioneren en ontwikkelen op minimaal 2 van de 3 milieus: thuis, school en peergroup.