Bij jongeren die worden opgenomen op de afdeling Optimist-1 is er sprake van ernstige angstproblemen, stemmingsproblemen, ASS-gerelateerde problematiek, dwangstoornissen, hechtingsproblematiek, eetproblematiek, PTSS en/of gedragsstoornissen. Er kan sprake zijn van comorbiditeit. Bij veel van deze jongeren is de persoonlijkheidsontwikkeling bedreigd en worden vroege kenmerken van cluster-B en C persoonlijkheidsproblematiek gezien. De ernst van de problematiek is dermate dat poliklinische en/of deeltijdbehandeling onvoldoende effect heeft gehad. In alle gevallen is er sprake van een stagnerend functioneren en ontwikkelen op minimaal 2 van de 3 milieus: thuis, school en peergroup.