De kliniek levert medisch-psychiatrische zorg aan mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA), al dan niet in combinatie met middelenafhankelijkheid. De klachten van de patiënt leiden tot een ernstige verstoring van het gebruikelijke rolfunctioneren en de sociaal-maatschappelijke participatie, waarbij ambulante interventies onvoldoende resultaat hebben opgeleverd of mogelijk zijn. Te denken valt aan patiënten met:

  • Psychotische verschijnselen;
  • Ernstige stemmingsontregeling, zoals depressie of manie/hypomanie;
  • Ernstige angststoornissen, zoals ernstige OCS, PTSS, paniek;
  • Ernstige defecten in de sociale interactie, zoals bij ASS.

Gemeenschappelijk kenmerk van de EPA-doelgroep is dat zij baat heeft bij een prikkelarm en helder gestructureerd, supportief afdelingsklimaat.