Kliniek 4Life richt zich op persoonlijkheid gerelateerde problematiek waarbij in de regel verslaving een rol speelt met bijkomende trauma’s, angststoornissen of depressieve stoornissen. Primair doel van de behandeling is een tijdelijk intensivering van een ambulant behandeltraject gericht op (h)erkennen en herstellen van dysfunctionele patronen in het leven van de cliënt. Kliniek 4Life heeft een aparte behandelgroep voor vrouwen, met een daarop afgestemd behandelaanbod, met afgescheiden woon- en slaapplaatsen. Cliënten kunnen gedurende hun behandeling ondersteuning krijgen bij het afbouwen van of stoppen met roken. Deze mogelijkheid geldt voor elke behandelgroep.

Doelgroep 4Life: niveau 2 & niveau 3 van functioneren (DSM V).