Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Obsessief-compulsieve stoornis 

Exclusiecriteria 

  • Niet van toepassing 

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact 
  • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
  • Pastorale gesprekken