Inclusiecriteria (licht, matig) 

 • Obsessief-compulsieve stoornis 
 • Verzamelstoornis 
 • Morfodysfore stoornis 
 • Trichotillomanie 
 • Exoriatiestoornis 

 Exclusiecriteria 

 • Niet van toepassing 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
 • Farmacotherapie 
 • Contextuele therapie 
 • Systeemtherapie 
 • Steunend-structurerend contact