Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Obsessief-compulsieve stoornis 
  • Verzamelstoornis 
  • Morfodysfore stoornis 
  • Trichotillomanie 
  • Exoriatiestoornis 

Exclusiecriteria 

Niet van toepassing 

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie met exposure 
  • Farmacotherapie 
  • Contextuele therapie 
  • Systeemtherapie 
  • Steunend-structurerend contact