Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)

Exclusiecriteria 

  • Autisme spectrum stoornis
  • Intelligentieniveau (IQ < 80) en/of geen vermogen tot zelfreflectie.
  • Specifieke stoornissen
  • Motorische stoornissen
  • Ticstoornis

Behandeling 

  • Cognitieve gedragstherapie / ADHD coaching
  • Farmacotherapie
  • Systeemtherapie
  • E-health