Inclusiecriteria (licht, matig) 

 • Autisme spectrum stoornis 
 • Aandacht deficiëntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD) 
 • Ticstoornis 

Exclusiecriteria 

 • Verstandelijke beperking (IQ < 60) 
 • Communicatiestoornissen 
 • Specifieke stoornissen 
 • Motorische stoornissen 

 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie 
 • Steunend-structurerende gesprekken 
 • Farmacotherapie 
 • Systeemtherapie 
 • Steunend-structurend contact 
 • CRA 
 • Psycho educatie (client en systeem) 
 • Pastorale gesprekken