Verwijzingen met datum vanaf 15 april 2024 worden anders behandeld. De wachttijd voor neurobiologische ontwikkelingsstoornissen is lang, waardoor we op dit moment geen nieuwe aanmeldingen aannemen. Alle verzoeken om diagnostiek (eventueel aangevuld met behandeling) worden afgewezen door instroom. Wanneer er ASS en/of ADHD is gesteld elders en comorbide klachten voorliggend zijn, is ASS/ADHD geen contra-indicatie voor instroom. In het geval dat de behandelvraag gericht is op verhelpen van comorbide klachten.

Inclusiecriteria (licht, matig)

 • Autisme spectrum stoornis
 • Aandacht deficiĆ«ntie/hyperactiviteit stoornis (ADHD)
 • Ticstoornis

Exclusiecriteria

 • Verstandelijke beperking (IQ < 70)
 • Communicatiestoornissen
 • Specifieke stoornissen
 • Motorische stoornissen

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Steunend-structurerende gesprekken
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Farmacotherapie
 • Systeemtherapie
 • Steunend-structurerend contact