Inclusiecriteria

 • Wanneer er sprake is van IQ onder de 80 in combinatie bij verslaving en andere problematiek wordt er zorgvuldig gekeken naar de mogelijkheden.

Exclusiecriteria

 • Autisme spectrum stoornis als primaire behandeling of diagnostiek
 • Wanneer er sprake is van IQ onder de 80 in combinatie persoonlijkheidsproblematieken.
 • Taalstoornis, spraak klankstoornis, stoornis in spraakvloeiendheid, sociale pragmatische communicatie stoornis, ongespecificeerde communicatie stoornis.
 • Specifieke leerstoornissen (Beperkingen in het lezen, beperkingen in de schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, beperkingen in het rekenen).
 • Motorische stoornissen
 • Neurodegeneratieve stoornissen (zoals dementie)
 • Ticstoornis
 • Andere gespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis
 • Ongespecificeerde neurobiologische ontwikkelingsstoornis

Behandeling

 • Steunend structurerende gesprekken, praktische ondersteuning, psycho-educatie.
 • Farmacotherapie
 • Psycho-educatie, emotieregulatie, farmacotherapie, steunend en structurerend
 • Psycho-educatie, groepstherapie, VERS, farmacotherapie