Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis (waaronder gokstoornis) 

Exclusiecriteria 

 • GHB gebruik 
 • Methandon gebruik 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie middelen 
 • EMDR (op craving/zucht) 
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Terugvalpreventie 
 • Krachtgericht werken (groep) 
 • CRA (individueel) 
 • Systeemtherapie 
 • Farmacotherapie 
 • Steunend-structurerend contact 
 • VERS, individueel en groep 
 • Psycho educatie (cliënt en systeem) 
 • Pastorale gesprekken