Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig) 

 • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis 
 • Gokstoornis 

Exclusiecriteria 

 • GHB gebruik 
 • Dak- en thuisloosheid 
 • Oplossingsgerichte groep 
 • Opiaatverstrekking 

Behandeling 

 • Cognitieve gedragstherapie middelen 
 • CRA 
 • Motiverende gespreksvoering 
 • Terugvalpreventie 
 • Systeemtherapie 
 • Contextuele therapie 
 • Farmacotherapie 
 • Steunend-structurerend contact