Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

 • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis
 • Gokstoornis

Exclusiecriteria

 • GHB gebruik
 • Dak- en thuisloosheid

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie middelen
 • CRA
 • Motiverende gespreksvoering
 • Terugvalpreventie
 • Oplossingsgerichte groep
 • Systeemtherapie
 • Steunend-structurerend contact