Inclusiecriteria (licht, matig, ernstig)

 • Middel gerelateerde en verslavingsstoornis
 • Gokstoornis

Exclusiecriteria

 • GHB gebruik
 • Dak- en thuisloosheid
 • Methadonverstrekking
 • Geen Ucs, zolang geen som.screening mogelijk, geen dekking vpl/medische disciplines
 • Nicotine, geen verslavingsarts

Behandeling

 • Cognitieve gedragstherapie middelen
 • CRA
 • Motiverende gespreksvoering
 • Terugvalpreventie
 • Oplossingsgerichte groep
 • Systeemtherapie
 • Steun en structurerend contact
 • Schematherapie na 1 jaar abstinentie