• Veilig klinisch klimaat om afstand te kunnen nemen van psychoactieve middelen;
  • Kleinschalige kliniek van maximaal 16 bedden, waar laagdrempelige, professionele detoxificatie wordt aangeboden;
  • Een verslavingsarts KNMG stuurt samen met een afdelingsmanager een team aan van (verslavings)artsen, verpleegkundigen, ggz-agogen en ervaringsdeskundigen;
  • Kenmerken van het therapeutisch klimaat zijn presentie, samen beslissen en autonomie. Alle medewerkers zijn getraind in de technieken van motiverende gespreksvoering.