• Persoonlijkheidspathologie cluster B of C
  • Mentaliserend vermogen is beperkt, maar wel te ontwikkelen
  • Ten minste een ambulant en/of ambulant- plus traject gehad, zonder voldoende resultaat
  • Eventuele verslavingsproblematiek is dusdanig onder controle dat cliënt abstinent is tijdens deeltijddagen en cliënt gemotiveerd is voor abstinentie
  • IQ > 75 (voor de LVB-groep, met een licht disfunctioneren op domeinen wordt een aparte deeltijdgroep ontwikkeld).
  • Client woont binnen een straal van 25 km van Dordrecht
  • Client heeft een inzichtzoekende houding en is in principe bereid om binnen therapiegroepen over zijn binnenwereld te delen
  • Er is sprake van voldoende ego-sterkte waarbij cliënt onder druk van intensieve groepsbehandelingen niet ontregeld
  • Client kan zijn hulpvraag uitstellen
  • De verslavingsproblematiek is dusdanig onder controle dat de cliënt ten tijdens deeltijddagen abstinent kan blijven