In of in de directe nabijheid van het Huis van Hoop wonen ook enkele kernbewoners, echtparen met of zonder kinderen, die samen met de bewoners leven en zorgen voor een gezond leefklimaat. Daarnaast is er dagelijks een team van professionele woonbegeleiders van De Hoop ggz aanwezig.