Cliënten die op de wachtlijst staan binnen de Centrumgemeente Gouda met de zorgindicatie Beschut Wonen kunnen in aanmerking komen voor een plaats in Huis van Hoop – Zuidplas. Instroom vindt plaats op basis van de wachtlijstsystematiek van de betreffende (centrum)gemeente. Wanneer voordracht van een kandidaat plaatsvindt volgt een intakegesprek.