Cliënten die op de wachtlijst staan binnen de Centrumgemeente Drechtsteden met de zorgindicatie Beschermd Wonen (intramuraal inclusief huisvesting), kunnen in aanmerking komen voor een plaats in Huis van Hoop Dordrecht-Nieuwe Haven. Instroom vindt plaats op basis van de wachtlijstsystematiek van de betreffende (centrum)gemeente. Wanneer voordracht van een kandidaat plaatsvindt volgt een intakegesprek.