• Stimulantia: ca. 1 week
  • Cannabis: ca. 1 week
  • Alcohol: ca. 1-2 weken
  • Opio├»den: ca. 2-4 weken
  • Benzodiazepinen: ca. 2-4 weken

Opnameduur voor andere mogelijkheden in onderling overleg overeen te komen.