• Verstandelijke beperking met matig of ernstig disfunctioneren op een of meerdere domeinen
 • Hoog risico op psychotische ontregeling bij oplopende stress
 • Hoog risico op agressieve (waaronder suïcidale) acting-out bij oplopende stress
 • Stoornis in het gebruik van GHB
 • Suïcide risico > matig
 • Automutilatierisico waarbij sprake is van ernstig lichamelijk letsel/ letsel waarvoor medische zorg nodig is
 • Ernstige crisisgevoeligheid, namelijk suïcidaliteit, acting-out of automutilatie
 • Ernstige somatische problematiek welke interfereert met de psychische problematiek
 • Cliënten met een antisociale of narcistische persoonlijkheidsstoornis, die niet aanspreekbaar zijn op regels en misbruik maken van medegasten.
 • Geen uitstelmogelijkheden hebben van hulpvragen
 • Gebrek aan frustratietolerantie of de impulscontrole is onvoldoende.
 • Cliënten die uit hun gedrag en of uitingen bij herhaling laten blijken niet gericht te zijn op groei en herstel
 • Onvoldoende motivatie voor veranderen gedrag met betrekking tot middelengebruik of interpersoonlijk functioneren
 • Opiaat substitutietherapie (mogelijk wordt dit op een later tijdstip wel optioneel)
 • Hoge dosering benzodiazepines of Tramadol
 • Er is sprake van dagelijks of bijna dagelijks gebruik van middelen
 • ASS
 • Schizofrenie
 • Geen stabiele woon of/ verblijfssituatie