Inclusiecriteria (licht, matig) 

  • Dissociatieve identiteitsstoornis 

Exclusiecriteria 

  • Dissociatieve amnesie 
  • Depersonalisatie-/derealisatiestoornis 
  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis 

Behandeling 

  • Cognitieve Gedragstherapie 
  • Farmacotherapie 
  • Steunend/structurerend behandelcontact 
  • Schematherapie individueel