Inclusiecriteria

  • Dissociarieve amnesie
  • Depersonalisatie-/ derealisatiestoornis
  • Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis

Exclusiecriteria

  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

Behandeling

  • Traumabehandeling, emotieregulatie, steunend en structurende ondersteuning
  • Traumabehandeling, steunend en structurend
  • Traumabehandeling, steunend en structurend