Inclusiecriteria

  • Geen

Exclusiecriteria

  • Dissociarieve amnesie
  • Depersonalisatie-/ derealisatiestoornis
  • Andere gespecificeerde dissociatieve stoornis
  • Ongespecificeerde dissociatieve stoornis

Behandeling

  • Nvt