SGGZ: bij vermoeden van een DSM-stoornis met hoog risico en/of hoge complexiteit.
POH-GGZ:
1. Er is geen sprake van DSM-stoornis
2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft lichte tot subklinische problematiek
3. Er is sprake van een laag risico
4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld
5. De duur van de klachten beantwoordt (nog) niet aan de criteria uit de DSM-richtlijn.