1. Er is sprake van een DSM-stoornis
2. De gemiddelde zorgzwaarte betreft problematiek van matige ernst
3. Er is sprake van een laag tot matig risico
4. Er is sprake van een enkelvoudig beeld tot lage complexiteit
5. De duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de DSM-richtlijn.